Rozmiar czcionki: A A A

Elektroniczna Skrzynka podawcza
Elektroniczne postępowanie upominawcze
Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
Fundusz Norweski
Witamy

Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

20.02.2015, 09:48 W dniach od 23 - 28 lutego 2015 roku zorganizowany zostanie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w ramach, którego przedstawiciele organizacji pozarządowych udzielać będą porad ofiarom przestępstw.

Ustalenie czasu pracy w 2015 r.

12.12.2014, 14:30
Zarządzenie Adm. 0181-25/14
Prezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej w 2015 roku.

WitamyWitamy na stronie Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. 1 Maja 225, 41-710 Ruda Śląska
Telefon: +48 32 3449-400
Faks: +48 32 3449-405
e-mail: administracja@ruda-slaska.sr.gov.pl
Nip: 641-21-08-000
Regon: 000322152

Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej obejmuje swoją właściwością miasto Ruda Śląska

Korespondencję do:

  • Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej
  • Wydziału V Ksiąg Wieczystych
  • Sekcji Wykonawczej przy Wydziale II Karnym

mieszczących się na ulicy Czarnoleśnej 18 należy kierować na adres: Sąd Rejonowy ul. 1 Maja 225, 41-710 Ruda Śląska

Godziny przyjmowania interesantów

Sekretariaty wydziałów (za wyjątkiem Sekretariatu Wydziału V Ksiąg Wieczystych, Wydziału I Cywilnego oraz Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich ), Sekretariat Sekcji Wykonawczej, Oddział Administracyjny, Biuro Podawcze

poniedziałek 730 - 1800 ( Oddział Administracyjny - 730-1530 )
wtorek - piątek 730-1530

Sekretariat Wydziału I Cywilnego

poniedziałek 1000-1800
wtorek - piątek 800-1400

Sekretariat Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich

poniedziałek 800-1800
wtorek - piątek 800-1400

Sekretariat Wydziału V Ksiąg Wieczystych

poniedziałek 1200-1800
wtorek - piątek 730-1330

Kasa

poniedziałek 1000-1500 i 1530-1700
wtorek - piątek 800-1430


ZMIANA GODZIN URZĘDOWANIA KASY SĄDU
Każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca kasa czynna do godz. 1100 - w tych dniach po godz. 1100 znaczki opłaty sądowej do nabycia w POI.

W dniu 31.12.2015r kasa będzie nieczynna.

W pozostałe dni godziny urzędowania kasy pozostają bez zmian.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 782)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)
  • Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001r. (Dz.U.z 2013, poz. 262)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012, poz 526)

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 306 025
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 27.02.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
Polityka prywatności | Mapa strony | e-Wokanda | Webmaster
RSS
Oparto o skrypt: SmodBIP » © 2005-2008 Twórcy.pl
Layout (c) 2008 by: Krzysztof Gawliczek