Aktualności

Przerwa w usłudze poczty e-mail

Opublikowano: 22.02.2017, 09:08

Informujemy, że z powodu migracji poczty mailowej, usługa ta będzie niedostępna w dniach 23-27.02.2017r. Prosimy w tym czasie nie wysyłać wiadomości na skrzynki mailowe sądu.

Za utrudnienia w kontakcie z sądem przepraszamy.Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Opublikowano: 20.02.2017, 13:26

W związku z obchodami „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej dyżury będą pełnić asystenci sędziego w dniach od 21.02.2017 r. do 24.02.2017 r.

w godzinach od 7:30 do 15:30

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikiem Biura Obsługi Interesanta.

Najbliższe terminy spraw


SygnaturaGodzina, data i miejsce rozprawy
IIK 110/201609:15, 2017-02-24
Sala nr 9, parter, Bukowa 5a Ruda Śląska
IC 3344/201509:30, 2017-02-24
Sala nr 7, parter, ul. Bukowa 5a Ruda Śląska
IIIRC 556/201609:30, 2017-02-24
Sala nr 11, I-sze piętro, ul. Bukowa 5A Ruda Śląska
IC 2025/201609:45, 2017-02-24
Sala nr 7, parter, ul. Bukowa 5a Ruda Śląska
VIK 611/201610:00, 2017-02-24
Sala nr 15, I-sze piętro, ul. Bukowa 5a Ruda Śląska


Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. Bukowa 5A, 41-700 Ruda Śląska
Telefon: +48 32 43-81-105 do 107
Faks: +48 32 43-81-111
e-mail: administracja@ruda-slaska.sr.gov.pl
NIP: 641-21-08-000
Regon: 000322152

 

Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej obejmuje swoją właściwością miasto Ruda Śląska

 

Godziny przyjmowania interesantów

Sekretariaty wydziałów (I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, V Wydziału Ksiąg Wieczystych, VI Wydziału Karnego):

poniedziałek 830-1800
wtorek - piątek 730-1430

 

Natomiast Sekretariat Sekcji Wykonawczej przy II Wydziale Karnym, Biuro Podawcze oraz Oddział Administracyjny:

poniedziałek 730-1800 (za wyjątkiem Oddziału Administracyjnego, do godz. 1530)
wtorek - piątek 730-1530

 

Kasa Sądu:

poniedziałek 1000-1500 i 1530-1700
wtorek - piątek 800-1430
w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 800-1100 


W dniu 31 grudnia każdego roku kalendarzowego Kasa Sądu jest nieczynna.

 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 782)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)
  • Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001r. (Dz.U.z 2013, poz. 262)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012, poz 526)

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 509 659
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 16.01.2017
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry