Aktualności

Projekt "Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych"

Opublikowano: 02.03.2017, 13:10

Projekt "Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych".Dni wolne od pracy w 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej

Opublikowano: 25.01.2017, 10:14

Informujemy o dniach ustawowo wolnych w roku kalendarzowym 2017.

Najbliższe terminy spraw


SygnaturaGodzina, data i miejsce rozprawy
VIK 185/201608:00, 2017-12-12
Sala nr 16, II-gie piętro, ul. Bukowa 5a Ruda Śląska
IIK 512/201708:15, 2017-12-12
Sala nr 4, parter, Bukowa 5a Ruda Śląska
VIK 125/201708:20, 2017-12-12
Sala nr 15, I-sze piętro, ul. Bukowa 5a Ruda Śląska
IIK 470/201608:30, 2017-12-12
Sala nr 4, parter, Bukowa 5a Ruda Śląska
IIIRNs 388/201708:45, 2017-12-12
Sala nr 11, I-sze piętro, ul. Bukowa 5A Ruda Śląska


Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. Bukowa 5A, 41-700 Ruda Śląska
Telefon: +48 32 43-81-105 do 107
Faks: +48 32 43-81-111
e-mail: administracja@ruda-slaska.sr.gov.pl
NIP: 641-21-08-000
Regon: 000322152

 

Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej obejmuje swoją właściwością miasto Ruda Śląska

 

Godziny przyjmowania interesantów

Sekretariaty wydziałów (I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, V Wydziału Ksiąg Wieczystych, VI Wydziału Karnego):

poniedziałek 830-1800
wtorek - piątek 730-1430

 

Natomiast Sekretariat Sekcji Wykonawczej przy II Wydziale Karnym, Biuro Podawcze oraz Oddział Administracyjny:

poniedziałek 730-1800 (za wyjątkiem Oddziału Administracyjnego, do godz. 1530)
wtorek - piątek 730-1530

 

Kasa Sądu:

poniedziałek 1000-1500 i 1530-1700
wtorek - piątek 800-1430
w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 800-1100 


W dniu 31 grudnia każdego roku kalendarzowego Kasa Sądu jest nieczynna.

 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 782)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)
  • Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001r. (Dz.U.z 2013, poz. 262)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012, poz 526)

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 612 513
Opublikował: Adrian Sklorz
Publikacja dnia: 08.11.2017
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry