Rozmiar czcionki: A A A

Elektroniczna Skrzynka podawcza
Elektroniczne postępowanie upominawcze
Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
Fundusz Norweski
Witamy

Aktualności

Ustalenie czasu pracy w 2014 r.

09.01.2014, 10:51
Zarządzenie Adm. 0181-1/14
Prezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej w 2014 roku.

Uprawnienia dotyczące dozoru

25.07.2013, 14:15 Uprawnienia stowarzyszeń, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osób godnych zaufania do sprawowania dozoru nad skazanym lub sprawcą przestępstwa, wynikające z przepisów kodeksu karnego wykonawczego.

WitamyWitamy na stronie Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. 1 Maja 225, 41-710 Ruda Śląska
Telefon: +48 32 3449-400
Faks: +48 32 3449-405
e-mail: administracja@ruda-slaska.sr.gov.pl
Nip: 641-21-08-000
Regon: 000322152

Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej obejmuje swoją właściwością miasto Ruda Śląska

Korespondencję do:

  • Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej
  • Wydziału V Ksiąg Wieczystych
  • Sekcji Wykonawczej przy Wydziale II Karnym

mieszczących się na ulicy Czarnoleśnej 18 należy kierować na adres: Sąd Rejonowy ul. 1 Maja 225, 41-710 Ruda Śląska

Godziny Urzędowania

Sekretariaty wydziałów (za wyjątkiem Sekretariatu Wydziału V Ksiąg Wieczystych, Wydziału I Cywilnego oraz Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich ), Sekretariat Sekcji Wykonawczej, Oddział Administracyjny, Biuro Podawcze

poniedziałek 730 - 1800 ( Oddział Administracyjny - 730-1530 )
wtorek - piątek 730-1530

Sekretariat Wydziału I Cywilnego

poniedziałek 1000-1800
wtorek - piątek 800-1400

Sekretariat Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich

poniedziałek 800-1800
wtorek - piątek 800-1400

Sekretariat Wydziału V Ksiąg Wieczystych

poniedziałek 1200-1800
wtorek - piątek 730-1330

Kasa

poniedziałek 900-1500 i 1530-1700
wtorek - piątek 730-1500

w kasie można nabyć znaki opłaty sądowej

Biuro podawcze jest czynne w poniedziałki od 730 do 1800 a w pozostałe dni od 730 do 1530

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 248 425
Opublikował: Krzysztof Radowski
Publikacja dnia: 25.05.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
Polityka prywatności | Mapa strony | e-Wokanda | Webmaster
RSS
Oparto o skrypt: SmodBIP » © 2005-2008 Twórcy.pl
Layout (c) 2008 by: Krzysztof Gawliczek