Rozmiar czcionki: Czcionka Czcionka + Czcionka ++ | Wersja strony: Wersja standard Wersja z kontrastem 1 Wersja z kontrastem 2Elektroniczna Skrzynka podawczaElektroniczne postępowanie upominawczePodsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg WieczystychFundusz NorweskiNiebieska Linia

Aktualności

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

08.10.2015, 15:05

 W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, w tym Działania 4.2.4. „Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy służbami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w każdym województwie, poprzez utworzenie i aktualizację bazy”, w załączeniu udostępniamy zaktualizowaną Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa śląskiego

Portal Informacyjny

11.06.2015, 09:31

 Tworzy się w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, który rozpoczyna funkcjonowanie z dniem 15 czerwca 2015 roku.

Witamy

Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej 

 

Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. 1 Maja 225, 41-710 Ruda Śląska
Telefon: +48 32 3449-400
Faks: +48 32 3449-405
e-mail: administracja@ruda-slaska.sr.gov.pl
NIP: 641-21-08-000
Regon: 000322152

 

Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej obejmuje swoją właściwością miasto Ruda Śląska

 

Korespondencję do:

 • Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Wydziału V Ksiąg Wieczystych
 • Sekcji Wykonawczej przy Wydziale II Karnym

mieszczących się na ulicy Czarnoleśnej 18 należy kierować na adres:
Sąd Rejonowy ul. 1 Maja 225, 41-710 Ruda Śląska
.

 

Godziny przyjmowania interesantów

Sekretariaty wydziałów (Wydziału I Cywilnego, Wydziału II Karnego, Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich, Wydziału V Ksiąg Wieczystych,  Wydziału VI Karnego):

poniedziałek 830-1800
wtorek - piątek 730-1430

 

Natomiast Sekretariat Sekcji Wykonawczej przy Wydziale II Karnym, Biuro Podawcze oraz Oddział Administracyjny:

poniedziałek 730-1800 (za wyjątkiem Oddziału Administracyjnego, do godz. 1530)
wtorek - piątek 730-1530

 

Kasa Sądu:

poniedziałek 1000-1500 i 1530-1700
wtorek - piątek 800-1430
w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 800-1100 (w tych dniach po godz. 1100 znaczki opłaty sądowej do nabycia w POI)


W dniu 31 grudnia każdego roku kalendarzowego Kasa Sądu jest nieczynna.

 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 782)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)
 • Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001r. (Dz.U.z 2013, poz. 262)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012, poz 526)

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Wytworzył(a): Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 374 126
Opublikował(a): Piotr Syma
Publikacja dnia: 09.09.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Link do Biuletynu Zamówień Publicznych

Polityka prywatności | Mapa strony | e-Wokanda | Webmaster
RSS
Oparto o skrypt: SmodBIP » © 2005-2008 Twórcy.pl
Layout (c) 2008 by: Krzysztof Gawliczek