Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 1241/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

28 grudnia 2017 roku złożono wykaz inwentarza po Karinie Hanejko (nr PESEL 71063013023) ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, zmarłej 3 listopada 2011 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-01-18 07:50:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1083/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Karinie Danucie Lacheta (nr PESEL: 62040314987), zmarłej w dniu 18 grudnia 2011 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-01-17 07:53:12 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1173/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Izabeli Gałeckiej (nr PESEL 75021016466), zmarłej w dniu 13 marca 2016 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-01-17 07:51:44 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 720/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 07:00:00

Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Edwardzie Czerniku (PESEL 47091701478) ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 30 września 2012 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-01-15 07:55:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 937/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-30 08:00:00

W dniu 29 września 2017 roku przed Sądem Rejonowym w Rudzie Śląskiej złożono wykaz inwentarza po Henryku Proske (nr PESEL 59091505198), ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 12 lutego 2016 roku. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2017-12-22 08:06:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1089/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-31 23:00:00

W dniu 15 listopada 2017 roku przed notariuszem Wojciechem Michalewiczem w Kancelarii Notarialnej Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz Spółka Cywilna w Katowicach przy ul. Dąbrówki 15/1 złożono wykaz inwentarza po zmarłym Zygfrydzie Przełożnym (nr PESEL 41031701135) ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 5 lipca 2017 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2017-12-20 08:27:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 867/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Bartoszowi Wiesiołkowi sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Mariuszu Eugeniuszu Strębskim (nr PESEL 78051218572) ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 14 października 2013 roku w Chorzowie. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2017-12-12 07:51:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 981/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-30 23:00:00

W dniu 13 października 2017 roku przed Sądem Rejonowym w Rudzie Śląskiej złożono wykaz inwentarza po Stanisławie Barabaszu (nr PESEL 30090304957), ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 17 kwietnia 2017 roku. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2017-11-30 08:18:06 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 894/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-31 23:00:00

W dniu 26 września 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej złożono wykaz inwentarza po zmarłym Eugeniuszu Mice (Mika) nr PESEL 56031421332, ostatnio zamieszkałym w Katowicach przy ul. Szczecińskiej 39/36, zmarłym w dniu 18 sierpnia 2017 roku. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2017-11-17 07:54:56 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 873/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 7 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Adamie Kalecie (nr PESEL 65093002670) ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 13 sierpnia 2015 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2017-11-16 08:15:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1010/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 6 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Emilu Matyasiku (nr PESEL 52061215211) ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym 25 grudnia 2013 roku w Katowicach. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2017-11-16 08:13:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 229/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-31 10:00:00

Postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2017 roku wydanym w sprawie I Ns 229/17, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13.988,83 zł (trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych i 83/100) stanowiącą nienależne świadczenie wpłacone na rachunek wnioskodawczyni przez uczestnika postępowania bez podstawy prawnej, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany uczestnikowi postępowania po ustaleniu jego tożsamości.
Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2017-09-21 10:50:13 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 506/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-31 08:00:00

Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Krzysztofie Wróblu (nr PESEL 80110417073) ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 21 listopada 2015 roku w Sosnowcu. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2017-09-18 08:13:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 380/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Zygmuncie Blasczok (nr PESEL: 47080711372), zmarłym w dniu 22 września 2009 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2017-08-30 07:50:22 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 486/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-31 08:00:00

Postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Bartoszowi Wiesiołkowi sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Wojciechu  Miszuda (pesel: 77101816436) ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej przy ul. Kolbego 12/9, zmarłym w dniu 28 lutego 2012 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2017-08-17 08:22:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 24.11.2010
Dokument oglądany razy: 15 842
Opublikował: Krzysztof Radowski
Publikacja dnia: 24.11.2010
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry