Aktualności

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Opublikowano: 26.07.2018, 08:01

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2018r., pod egidą Fundacji Obrony Praw Człowieka „Dura Lex, Sed Lex” powstał w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich  3/101, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Opublikowano: 23.04.2018, 11:48

Informujemy, że w roku 2018 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach jest dysponentem środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości. Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ich najbliższym, oraz świadkom przestępstwa prowadzi w Katowicach, Chorzowie i Gliwicach.

Najbliższe terminy spraw


SygnaturaGodzina, data i miejsce rozprawy
I C 1464/2017
Przewodniczący: SSR Wojciech Rewers
11:30, 2018-08-20
Sala nr 7, parter, ul. Bukowa 5a Ruda Śląska
II 1Ko 430/18 II K 50/17 WP 161/2018 4 Ds 87/17
Przewodniczący: SSR Adam Prochaczek
09:00, 2018-08-21
Sala nr 1, parter, Bukowa 5a
III Nsm 1034/2018
Przewodniczący: SSR Adrian Klank
09:00, 2018-08-21
Sala nr 10, I-sze piętro, ul. Bukowa 5A Ruda Śląska
I Ns 496/2017
Przewodniczący: SSR Grażyna Latoń-Kłusek
09:00, 2018-08-21
Sala nr 13, I-sze piętro, ul. Bukowa 5a Ruda Śląska
II 1Ko 550/18 II K 487/17 Wo 38/2018 3 Ds 801/17
Przewodniczący: SSR Adam Prochaczek
09:20, 2018-08-21
Sala nr 1, parter, Bukowa 5a


Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. Bukowa 5A, 41-700 Ruda Śląska
Telefon: +48 32 43-81-105 do 107
Faks: +48 32 43-81-111
e-mail: administracja@ruda-slaska.sr.gov.pl
NIP: 641-21-08-000
Regon: 000322152

 

Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej obejmuje swoją właściwością miasto Ruda Śląska

 

Godziny przyjmowania interesantów

Sekretariaty wydziałów (I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, V Wydziału Ksiąg Wieczystych):

poniedziałek 830-1800
wtorek - piątek 730-1430

 

Natomiast Sekretariat Sekcji Wykonawczej przy II Wydziale Karnym, Biuro Podawcze oraz Oddział Administracyjny:

poniedziałek 730-1800 (za wyjątkiem Oddziału Administracyjnego, do godz. 1530)
wtorek - piątek 730-1530

 

Kasa Sądu:

poniedziałek 1000-1500 i 1530-1700
wtorek - piątek 800-1430
w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 800-1100 


W dniu 31 grudnia każdego roku kalendarzowego Kasa Sądu jest nieczynna.

 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 782)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)
  • Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001r. (Dz.U.z 2013, poz. 262)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012, poz 526)
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 702 591
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 08.05.2018
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry