Wydziały Sądu

Wersja archiwalna z dnia 03.08.2010


Wydział I Cywilny

ul. 1 Maja 223
41-710 Ruda Śląska
Przewodniczący Wydziału: SSR Jolanta Zarzycka
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Kamilla Sapich
tel. (032) 3449-416
fax. (032) 3449-418
e-mail: cywilny1@ruda-slaska.sr.gov.pl

Wydział II Karny

ul. 1 Maja 225
41-710 Ruda Śląska
Przewodniczący Wydziału: SSR Adam Prochaczek
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Aneta Kresowska
tel. (032) 3449-445
fax. (032) 3449-447
e-mail: karny2@ruda-slaska.sr.gov.pl

Wydział III Rodzinny

ul. 1 Maja 225
41-710 Ruda Śląska
Przewodniczący Wydziału: SSR Adam Dusza
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Barbara Szczepańska
tel./fax (032) 3449-417
e-mail: rodzinny3@ruda-slaska.sr.gov.pl

Wydział IV Pracy

ul. 1 Maja 225
41-710 Ruda Śląska
Przewodniczący Wydziału: SSR Monika Kowalczyk-Wideł
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Halina Jedlińska
tel. (032) 3449-448
e-mail: pracy4@ruda-slaska.sr.gov.pl

Wydział V Ksiąg Wieczystych

ul. Czarnoleśna 18 (II piętro)
41-710 Ruda Śląska
Przewodniczący Wydziału: SSR Grażyna Latoń-Kłusek
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Joanna Sladek
tel. (032) 3408-937 - Kierownik
tel. (032) 3408-934 - wydawanie odpisów
fax. (032) 3408-940
e-mail: kw5@ruda-slaska.sr.gov.pl 

Korespondencję należy kierować na adres: Sąd Rejonowy ul. 1 Maja 225, 41-710 Ruda Śląska

Ważna informacja

      Z dniem 1 sierpnia 2010 roku Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej prowadzi księgi wieczyste w systemie informatycznym „Nowa księga wieczysta”. Wszystkie wnioski o wpis lub wykreślenie w księdze wieczystej, jak również o wydanie odpisu księgi wieczystej począwszy od tej daty należy składać wyłącznie na formularzach. Formularze dostępne są w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy ul. Czarnoleśnej 18 oraz w siedzibie sądu przy ul. 1 Maja 225. Ponadto formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem www.bip.ms.gov.pl/formularze/formularze.php

Od dnia 1 sierpnia 2010 roku w wydziale mieści się także Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych , która wydaje odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych wyłącznie systemie informatycznym , w tym również ksiąg wieczystych prowadzonych przez inne sądy. (Ekspozytura Centralnej informacji realizuje jedynie wnioski złożone bezpośrednio w ekspozyturze, natomiast wnioski złożone korespondencyjnie ekspozytura przesyła do Centralnej Informacji , która sporządza dokument i przesyła go na adres wskazany we wniosku).

Ponadto w czytelni dostępne jest przeglądanie tych ksiąg wieczystych w wersji elektronicznej. W celu uzyskania odpisu lub w celu przeglądania należy podać numer księgi wieczystej. W wydziale nie ma możliwości ustalenia numeru księgi wieczystej na przykład według położenia nieruchomości. Przeglądanie ksiąg wieczystych w wersji papierowej oraz akt ksiąg wieczystych jest możliwe po wcześniejszym zamówieniu osobistym lub telefonicznym na konkretny termin.

Osoba zainteresowana składa wniosek na urzędowym formularzu wraz z oryginalnym dowodem wniesienia opłaty na rachunek bieżący dochodów sądu albo z dowodem uiszczenia opłaty w kasie . W przypadku dowodu wniesienia opłaty w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej- na wydruku należy zamieścić informację ,że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za składany wniosek ( informacja ta musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem). Kasa mieści się wyłącznie w budynku siedziby sądu przy ul. 1 Maja 225, nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek opłat w siedzibie wydziału przy ul. Czarnoleśnej 18.

Opłata za wnioski kierowane do Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych wynoszą:

Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło z dniem 16 czerwca 2010 roku możliwość przeglądania ksiąg wieczystych w internecie.

Wydział VI Karny

ul. 1 Maja 225
41-710 Ruda Śląska
Przewodnicząca Wydziału: SSR Joanna Morawiec
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Kinga Buras
tel. (032) 3449-424
tel./fax (032) 3449-428
e-mail: karny6@ruda-slaska.sr.gov.pl

Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 13 984
Opublikował: Krzysztof Radowski
Publikacja dnia: 03.08.2010
 
wydruk z dnia: 18.06.2018 // www.ruda-slaska.sr.gov.pl