V Wydział Ksiąg Wieczystych

Wersja archiwalna z dnia 26.02.2019

siedziba:
ul. Bukowa 5A
41-700 Ruda Śląska

Przewodniczący Wydziału

Starszy Referendarz Jolanta Romanowicz

 

Godziny przyjęć interesantów:

środa 1000 - 1400

 

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Joanna Sladek
tel. +48 32 43-81-300
tel. +48 32 43-81-305 - wydawanie odpisów
fax. +48 32 43-81-301
e-mail: kw5@ruda-slaska.sr.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 830 - 1800
wtorek - piątek 730 - 1430

 

Właściwość rzeczowa Wydziału

V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste w systemie informatycznym dla nieruchomości położonych na obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2006 r. (Dz. U. z dnia 27 marca 2006 r.).

Wnioski i pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym.

 

Lista referendarzy

  1. Starszy Referendarz Jolanta Romanowicz - podział czynności
  2. Referendarz Marcin Kuźmik - podział czynności
  3. Referendarz Michał Kozłowski - podział czynności
  4. Referendarz Tamara Dubik - podział czynności
  5. Referendarz Michał Raboj - podział czynności
  6. Referendarz Natalia Szulik - podział czynności
  7. Referendarz Barbara Sroka - podział czynności
  8. Referendarz Joanna Bielec-Strzecha - podział czynności

 

W V Wydziale Ksiąg Wieczystych można składać wnioski:

Wnioski składane w Biurze Podawczym (zarówno wnioski o wpis do księgi wieczystej jak i o odpis z księgi wieczystej) muszą być opłacone w momencie składania. Wniosek, który nie został należycie opłacony zostanie zwrócony bez wezwania o uiszczenie opłaty.

Wysokość opłat w postępowaniu wieczystoksięgowym regulują artykuły od nr 42 do nr 48 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398); (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 876).

Pobiera się następujące opłaty od wniosków o wydanie:

W kasie można nabyć znaki opłaty sądowej

Biuro podawcze jest czynne w poniedziałki od 830 do 1800 a w pozostałe dni od 730 do 1430.

Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 07.06.2011
Dokument oglądany razy: 56 164
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 26.02.2019
 
Wydruk z dnia: 14.07.2020 // www.ruda-slaska.sr.gov.pl