Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) obsługuje XVI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Lublinie, system dostępny na stronie sądu służy do:

Przejdź na stronę e-Sądu

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.
Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl

 

W dniu 7 lipca 2013r. weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, dokonana ustawą z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 654), która wprowadziła nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP, lub KRS, a także postępowania egzekucyjnego.

W związku z tym udostępniamy Państwu w wersji elektronicznej broszury i poradniki, dla pełnomocnika, powoda i pozwanego.

Poradnik dla pełnomocnika zawodowego (pobierz)
Poradnik dla powoda (liczba pobrań (pobierz)
Poradnik dla pozwanego (liczba pobrań (pobierz)

Załączniki można również pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/elektroniczne-postepowanie-upominawcze

Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 24.11.2010
Dokument oglądany razy: 16 016
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 17.04.2020
 
Wydruk z dnia: 16.10.2021 // www.ruda-slaska.sr.gov.pl