Konta bankowe

 

Wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE SĄ REALIZOWANE w kasie sądu. Wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunek bankowy prowadzony przez BGK.

 

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):

Wypełniając przelew "papierowy" prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu (najlepiej drukowanymi literami), gdyż bardzo często zdarzają się omyłki w nazwiskach lub sygnaturach w czasie przepisywania ich w urzędach pocztowych / bankach.

Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 41 822
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 17.11.2020
 
Wydruk z dnia: 16.10.2021 // www.ruda-slaska.sr.gov.pl