Wersja archiwalna z dnia 17.05.2019

Konkurs: Adm.-1102-3/19

Staż urzędniczy (docelowo - protokolant) 1 etat

Termin przyjmowania zgłoszeń: 24.05.2019, 15:30
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.06.2019, 15:00
Organizator: Dyrektor Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

II etap konkursu

III etap konkursu

Opublikowano dnia: 17.05.2019
wydruk z dnia: 16.10.2019 // www.ruda-slaska.sr.gov.pl