Aktualności

Międzynarodowy Dzień Mediacji 18 października 2018 roku

Opublikowano: 17.09.2018, 09:41

Informujemy, iż Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 18 października 2018 roku, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 15-19 października 2018 roku.OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Opublikowano: 26.07.2018, 08:01

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2018r., pod egidą Fundacji Obrony Praw Człowieka „Dura Lex, Sed Lex” powstał w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich  3/101, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. 

Najbliższe terminy spraw


SygnaturaGodzina, data i miejsce rozprawy
II 2Ko 1195/18 II W 966/17 kdł. 256/2018/KC Rsow
Przewodniczący: SSR Ewelina Serafin
14:00, 2018-09-21
Sala nr 1, parter, Bukowa 5a
II 2Ko 1196/18 VI W 985/17 kdł. 349/2018/KC Rsow
Przewodniczący: SSR Ewelina Serafin
14:10, 2018-09-21
Sala nr 1, parter, Bukowa 5a
III Nsm 1158/2018
Przewodniczący: SSR Oliwia Radłowska
14:15, 2018-09-21
Sala nr 11, I-sze piętro, ul. Bukowa 5A Ruda Śląska
II 2Ko 1197/18 II W 384/18 kdł. 387/2018/KC Rsow
Przewodniczący: SSR Ewelina Serafin
14:20, 2018-09-21
Sala nr 1, parter, Bukowa 5a
III Nsm 1157/2018
Przewodniczący: SSR Oliwia Radłowska
14:30, 2018-09-21
Sala nr 11, I-sze piętro, ul. Bukowa 5A Ruda Śląska


Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. Bukowa 5A, 41-700 Ruda Śląska
Telefon: +48 32 43-81-105 do 107
Faks: +48 32 43-81-111
e-mail: administracja@ruda-slaska.sr.gov.pl
NIP: 641-21-08-000
Regon: 000322152

 

Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej obejmuje swoją właściwością miasto Ruda Śląska

 

Godziny przyjmowania interesantów

Sekretariaty wydziałów (I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, V Wydziału Ksiąg Wieczystych):

poniedziałek 830-1800
wtorek - piątek 730-1430

 

Natomiast Sekretariat Sekcji Wykonawczej przy II Wydziale Karnym, Biuro Podawcze oraz Oddział Administracyjny:

poniedziałek 730-1800 (za wyjątkiem Oddziału Administracyjnego, do godz. 1530)
wtorek - piątek 730-1530

 

Kasa Sądu:

poniedziałek 1000-1500 i 1530-1700
wtorek - piątek 800-1430
w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 800-1100 


W dniu 31 grudnia każdego roku kalendarzowego Kasa Sądu jest nieczynna.

 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 29 czerwca 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1330)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 13 czerwca 2016 roku (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 922 z późn. zm.)
  • Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku poz. 1579 z późn. zm.) 
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2247)
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 716 550
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 24.08.2018
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry