Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Opublikowano: 03.07.2020, 09:22

Zgodnie z komunikatem Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiamy listę aktualizacji informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, świadczonych na  podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz 2020 r. poz. 875).Komunikaty związane z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem)

Opublikowano: 12.03.2020, 17:18

W tym miejscu zamieszczane będą na bieżąco komunikaty związane z działalnością / ograniczeniem działalności Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej. Aby zapoznać się z poszczególnymi komunikatami należy kliknąć "Czytaj więcej...".Informacja o utworzeniu i funkcjonowaniu nowych punktów pomocy

Opublikowano: 13.02.2020, 08:06

Informacja o utworzeniu i funkcjonowaniu nowych punktów pomocy dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztow śledczych oraz osób im najbliższych - zobacz dokument .pdf.Dni wolne od pracy w 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej

Opublikowano: 07.01.2020, 09:41

Uprzejmie informujemy, że w roku kalendarzowym 2020 dni ustawowo wolne od pracy występują w dniach.

Najbliższe terminy spraw


Sygnatura
Godzina, data i miejsce rozprawy
II K 721/2020
Przewodniczący: SSR Bogusława Pawlica
08:10, 2020-10-26
Sala nr 9, Parter, Bukowa 5a Ruda Śląska
II 1Ko 636/20 IX K 729/19 Wo 599/2019
Przewodniczący: SSR Ludmiła Stec
08:30, 2020-10-26
Sala nr 3, Parter, Bukowa 5a
I C 612/2020
Przewodniczący: SSR Sylwia Okolus
08:40, 2020-10-26
Sala nr , , ul. Bukowa 5a Ruda Śląska
I Ns 525/2020
Przewodniczący: SSR Sylwia Okolus
08:50, 2020-10-26
Sala nr , , ul. Bukowa 5a Ruda Śląska
I C 3795/2019
Przewodniczący: SSR Sylwia Okolus
09:00, 2020-10-26
Sala nr , , ul. Bukowa 5a Ruda ŚląskaPodstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. Bukowa 5A, 41-700 Ruda Śląska
Telefon: +48 32 43-81-105 do 107
Faks: +48 32 43-81-111
e-mail: administracja@ruda-slaska.sr.gov.pl
NIP: 641-21-08-000
Regon: 000322152Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej obejmuje swoją właściwością miasto Ruda Śląska

 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1429)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1781)
  • Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 162 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2247)
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 1 039 237
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 16.10.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry