Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 394/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z 27 kwietnia 2018 roku w sprawie I Ns 394/18 nakazano Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Alicji Roter, nazwisko rodowe Bokowa, córce Jana i Zofii nazwisko rodowe Salisz, zmarłej 23 grudnia 2015 roku w Rudzie Śląskiej,  której miejscem zwykłego pobytu w chwili śmierci była Ruda Śląska  i ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kościelnej 2/9, poucza się wszystkie osoby, które są uprawnione do spadku, zachowku, zapisu, wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, że mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-05-28 10:40:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 239/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-06-23 08:00:00

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie I Ns 2452/15 nakazano Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Irenie Pyce (Pyka) z domu Świerc, córce Alfreda i Heleny z domu Toma, PESEL: 34030115287, ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Raciborskiej 3/4, zmarłej w dniu 06 listopada 2007 roku, poucza się wszystkie osoby, które są uprawnione do spadku, zachowku, zapisu, wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, że mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-05-23 08:43:18 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 301/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-09 07:00:00

Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Romanie Krupa synu  Juliana i Marianny (PESEL 53090916571) ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 23 listopada 2013 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-05-09 07:55:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1039/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej toczy się pod sygn akt I Ns 1039/17 postępowanie o stwierdzenie likwidacji niepodjętych depozytów – środków pieniężnych, stanowiących spadki po zmarłych spadkodawcach Natalii Dressler, Marii Nowak, Eufemii Domin, Agnieszce Topisz, Stefanii Urbanek, Kunegundzie Szołtys, Krystynie Kotyrbie- Strzempa, Norbercie Kołodziej i Krystynie Jarząbek – pensjonariuszach Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej.Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej wzywa do udziału w sprawie wszystkie osoby zainteresowane w szczególności spadkobierców po osobach wyżej wymienionych.

Opublikowano dnia: 2018-04-17 08:15:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 134/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

1 lutego 2018 roku przed notariuszem Arkadiuszem Nikielem w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 1 złożono wykaz inwentarza po Danucie Nabrdalik nazwisko rodowe Kabycz, córce Antoniego i Lidii (nr PESEL 53112601445) ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, zmarłej 18 grudnia 2017 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-03-21 08:05:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1172/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 5 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Zygmuncie Moroń, ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 6 czerwca 2017 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-03-05 08:08:19 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 16/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:45:00

W dniu 3 stycznia 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej złożono wykaz inwentarza po zmarłym Józefie Kaiser (nr PESEL 58061317816) ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej przy ul. Fiołków 1c/12, zmarłym w dniu 24 listopada 2016 roku. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-02-15 07:48:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1087/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

W dniu 20 listopada 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej złożono wykaz inwentarza po zmarłym Zygmuncie Antonim Cegła (nr PESEL 37041900750) ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 14 sierpnia 2017 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-02-07 08:48:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 19/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie I Ns 19/18 nakazano Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Piotrze Copiku, synu Ryszarda i Teresy z domu Aleksa, zmarłym w dniu 16 września 2017 roku w Rudzie Śląskiej PESEL: 51011801559, którego miejscem zwykłego pobytu w chwili śmierci była Ruda Śląska i ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej przy ulicy Basenowej 10, poucza się wszystkie osoby, które są uprawnione do spadku, zachowku, zapisu, wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, że mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-01-31 07:45:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1241/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

28 grudnia 2017 roku złożono wykaz inwentarza po Karinie Hanejko (nr PESEL 71063013023) ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, zmarłej 3 listopada 2011 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-01-18 07:50:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1083/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Karinie Danucie Lacheta (nr PESEL: 62040314987), zmarłej w dniu 18 grudnia 2011 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-01-17 07:53:12 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1173/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 9 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Izabeli Gałeckiej (nr PESEL 75021016466), zmarłej w dniu 13 marca 2016 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-01-17 07:51:44 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 720/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 07:00:00

Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Edwardzie Czerniku (PESEL 47091701478) ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 30 września 2012 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-01-15 07:55:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 937/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-30 08:00:00

W dniu 29 września 2017 roku przed Sądem Rejonowym w Rudzie Śląskiej złożono wykaz inwentarza po Henryku Proske (nr PESEL 59091505198), ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 12 lutego 2016 roku. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2017-12-22 08:06:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1089/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-12-31 23:00:00

W dniu 15 listopada 2017 roku przed notariuszem Wojciechem Michalewiczem w Kancelarii Notarialnej Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz Spółka Cywilna w Katowicach przy ul. Dąbrówki 15/1 złożono wykaz inwentarza po zmarłym Zygfrydzie Przełożnym (nr PESEL 41031701135) ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 5 lipca 2017 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2017-12-20 08:27:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 24.11.2010
Dokument oglądany razy: 17 664
Opublikował: Krzysztof Radowski
Publikacja dnia: 24.11.2010
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry

WAŻNE!

Informujemy, iż z dniem 30.06.2018 r. zakończona zostaje sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej. Po tym terminie nie ma możliwości ich wykorzystywania ani możliwości zwracania zakupionych uprzednio papierowych znaków.  
Prosimy o korzystanie z systemu E-Płatności, w tym także samodzielnego zakupu e-znaku.
Więcej informacji można zaleźć tutaj.

ZAMKNIJ