Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: Sygn. akt I N 1727/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-17 07:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydziale Cywilnym został złożony wykaz inwentarza zmarłego w dniu 02 lutego 2019 roku Eryka Jerzego Kłosek (PESEL: 45030709835) ostatnio zamieszkałego pod adresem 41-700 Ruda Śląska ul. Wolności 20/26.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-09-17 07:55:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I N 1726/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-17 07:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydziale Cywilnym został złożony wykaz inwentarza zmarłej w dniu 09 marca 2018 roku Mirosławy Teresy Kołodziej (PESEL: 57102106466) ostatnio zamieszkałej pod adresem 41-707 Ruda Śląska ul. Radoszowska 113/3.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-09-17 07:54:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 691/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-15 07:00:00

Postanowieniem z 2 września 2021 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Bartoszowi Wiesiołkowi sporządzenie spisu inwentarza spadku po Antonim Koconiu (nr PESEL 34112208597), synu Władysława i Teresy z domu Hensel, zmarłym w dniu 2 grudnia 2019 roku w Witowie, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Ruda Śląska. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-09-15 07:53:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I N 1515/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-30 07:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydziale Cywilnym został złożony wykaz inwentarza  przedsiębiorstwa pod firmą Kiosk Grzegorz Garliński (NIP 6411843051, REGON 365148671) z siedzibą: 41-700 Ruda Śląska ul. Henryka Wieniawskiego prowadzonej przez zmarłego w dniu 18 czerwca 2021 roku Grzegorza Garlińskiego PESEL: 72010715098, ostatnio zamieszkałego pod adresem 41-700 Ruda Śląska ul. Słowiańska 3b/1.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-08-30 07:51:28 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 498/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-25 07:00:00

Postanowieniem z 3 sierpnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Pawłowi Dudzie sporządzenie spisu inwentarza po Henryku Krafczyku (nr PESEL 63042715899), zmarłym 8 marca 2016 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-08-25 07:28:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 368/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-11-24 08:00:00

Postanowieniem z 27 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Bartoszowi Wiesiołkowi sporządzenie spisu inwentarza spadku po spadkodawczyni Bronisławie Wojciechowicz, nazwisko rodowe Chruścińska, córce Ignacego i Józefy, nazwisko rodowe Stępniewska, zmarłej w dniu 26 kwietnia 2018 roku w Rudzie Śląskiej, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Ruda Śląska. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-08-24 08:28:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 369/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-10-16 08:00:00

Postanowieniem z 13 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Pawłowi Dudzie sporządzenie spisu inwentarza po Zygfrydzie Gauter (nr PESEL 55122810118), zmarłym 21 października 2016 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałym w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-07-16 08:38:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 367/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-30 08:00:00

Postanowieniem z 25 czerwca 2021 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Henryku Slachciaku (nr PESEL 66011404459), zmarłym 15 lipca 2013 roku w Gliwicach. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-06-30 08:32:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 470/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-28 10:00:00

Postanowieniem z 21 czerwca 2021 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Ewaldzie Konopie (nr PESEL 53080913638), zmarłym 13 czerwca 2020 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-06-28 10:25:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 255/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-28 10:00:00

Postanowieniem z 22 czerwca 2021 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza spadku po  Jolancie Marii Wasik z domu Silskiej, córce Jana i Heleny z domu Debernitz, zmarłej 4 lutego 2016 roku w Rudzie Śląskiej i tam ostatnio stale zamieszkałej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-06-28 10:22:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 328/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-09-22 23:45:00

Postanowieniem z 16 czerwca 2021 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Danieli Bekierz (nr PESEL: 54032016324), zmarłej 23 lutego 2020 roku w Czeladzi. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-06-22 12:25:11 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 953/19

Termin zakończenia publikacji: 2023-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 29 października 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 953/19, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił wnioskodawcy Prezydentowi Miasta Ruda Śląska na złożenie kwoty 2319,87 zł (dwa tysiące trzysta dziewiętnaście złotych 87/100) do depozytu sądowego tytułem odszkodowania za utratę prawa własności nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2552/229 i 2550/229, które stały się z mocy prawa własnością Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska na podstawie decyzji nr 410-17 z dnia 14 sierpnia 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa ul. Piastowskiej”, z tym zastrzeżeniem, iż powyższy depozyt może być wydany spadkobiercom Franciszka Boreckiego, zmarłego w dniu 30 grudnia 1917r., po uprzednim wykazania przez nich praw do spadku i ustaleniu tożsamości. Sąd wzywa spadkobierców wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2021-06-04 08:06:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 126/20

Termin zakończenia publikacji: 2023-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 12 kwietnia 2021 roku wydanym w sprawie I Ns 126/20, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił wnioskodawcy WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 98,21 zł (dziewięćdziesiąt osiem złotych 21/100) tytułem zobowiązania wnioskodawcy wobec Ewy Piwczyk, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom Ewy Piwczyk po wykazaniu przez spadkobierców uprawnienia wynikającego z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Sąd wzywa spadkobierców wierzycielki do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2021-05-13 08:18:09 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 264/12

Termin zakończenia publikacji: 2023-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 31 maja 2012 roku wydanym w sprawie I Ns 264/12, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił wnioskodawcy Kombinatowi Koksochemicznego ”Zabrze” S.A. w Zabrzu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 366,07 zł tytułem nadpłaty z rozliczenia czynszu, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wypłacony wierzycielowi Bogdanowi Zięba po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości. Sąd wzywa wierzyciela lub jego spadkobierców do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2021-04-09 09:02:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 903/19

Termin zakończenia publikacji: 2023-12-31 08:00:00

Postanowieniem z 3 marca 2021 roku wydanym w sprawie I Ns 903/19, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił wnioskodawcy Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6 690,31 zł (sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 31/100) tytułem nienależnego świadczenia wpłaconego na rachunek bankowy wnioskodawcy przez uczestnika postępowania Antoniego Nimpsch, któremu kwota ta ma zostać wydana na jego wniosek lub – w przypadku jego śmierci – spadkobiercom Antoniego Nimpsch na ich wniosek po wykazaniu przez spadkobierców uprawnienia wynikającego z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Sąd wzywa wierzyciela lub jego spadkobierców do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2021-03-26 08:28:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 24.11.2010
Dokument oglądany razy: 31 596
Opublikował: Krzysztof Radowski
Publikacja dnia: 24.11.2010
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry