Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 572/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Grzegorzowi Chmurze sporządzenie spisu inwentarza po Jadwidze Szulik (nr PESEL: 49080112788), zmarłej w dniu 11 lutego 2016 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-09-21 07:44:07 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 770/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

W dniu 30 lipca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Rudzie Śląskiej złożono wykaz inwentarza po Marii Kluczyk (nr PESEL 41091609927), ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, zmarłej w dniu 1 września 2017 roku. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-09-12 08:36:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 578/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

W dniu 20 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej w sprawie I Ns 578/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Marku Muskietorzu  (pesel: 68061204133) synu Franciszka i Teresy z domu Nowak, zmarłym 15 lipca 2013 roku w Rudzie Śląskiej, ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, którego wykonanie zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-08-31 08:00:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 894/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 08:00:00

W dniu 26 września 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej złożono wykaz inwentarza po zmarłym Eugeniuszu Mice (Mika) nr PESEL 56031421332, ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej przy ul. Jana Brzechwy 13/4, zmarłym w dniu 18 sierpnia 2017 roku. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-08-22 08:53:07 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 452/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 12 lipca  2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Henryku Kozubek (nr PESEL: 57112816353), zmarłym w dniu 4 września 2013 roku w Emsdetten (Niemcy). Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-08-22 08:50:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 496/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-10-27 07:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 496/18 toczy się sprawa z wniosku Zdzisława Zbarazy o stwierdzenie nabycia spadku po Sabinie Teresie Zbarazie z domu Kołodziej, córce Józefa i Zofii zmarłej 7 stycznia 2018 roku w Rudzie Śląskiej, której ostatnim miejscem stałego pobytu była Ruda Śląska.

Sąd wzywa, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Opublikowano dnia: 2018-07-27 07:40:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 300/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 09:00:00

Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Pawłowi Dudzie sporządzenie spisu inwentarza po Henryku Zawadzkim (nr PESEL: 58100916938), zmarłym w dniu 17 marca 2007 roku w Chorzowie. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-07-10 09:01:27 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 563/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

W dniu 30 maja 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Rudzie Śląskiej w sprawie I Ns 563/18 złożono wykaz inwentarza po Romanie Krupa (nr PESEL 53090916571) ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 23 listopada 2013 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-07-05 07:57:15 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 492/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 07:00:00

W dniu 9 maja 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej złożono wykaz inwentarza po zmarłym Damianie Nowickim (nr PESEL 76102817491) ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 21 marca 2016 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-06-21 07:48:45 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 476/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

W dniu 7 maja 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej złożono wykaz inwentarza po Henryku Jastrzębskim (nr PESEL 56080310252) ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym 02.08.2007 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-06-21 07:47:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 394/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z 27 kwietnia 2018 roku w sprawie I Ns 394/18 nakazano Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Alicji Roter, nazwisko rodowe Bokowa, córce Jana i Zofii nazwisko rodowe Salisz, zmarłej 23 grudnia 2015 roku w Rudzie Śląskiej,  której miejscem zwykłego pobytu w chwili śmierci była Ruda Śląska  i ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kościelnej 2/9, poucza się wszystkie osoby, które są uprawnione do spadku, zachowku, zapisu, wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, że mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-05-28 10:40:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 301/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-09 07:00:00

Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Romanie Krupa synu  Juliana i Marianny (PESEL 53090916571) ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 23 listopada 2013 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-05-09 07:55:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1039/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej toczy się pod sygn akt I Ns 1039/17 postępowanie o stwierdzenie likwidacji niepodjętych depozytów – środków pieniężnych, stanowiących spadki po zmarłych spadkodawcach Natalii Dressler, Marii Nowak, Eufemii Domin, Agnieszce Topisz, Stefanii Urbanek, Kunegundzie Szołtys, Krystynie Kotyrbie- Strzempa, Norbercie Kołodziej i Krystynie Jarząbek – pensjonariuszach Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej.Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej wzywa do udziału w sprawie wszystkie osoby zainteresowane w szczególności spadkobierców po osobach wyżej wymienionych.

Opublikowano dnia: 2018-04-17 08:15:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 134/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

1 lutego 2018 roku przed notariuszem Arkadiuszem Nikielem w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 1 złożono wykaz inwentarza po Danucie Nabrdalik nazwisko rodowe Kabycz, córce Antoniego i Lidii (nr PESEL 53112601445) ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, zmarłej 18 grudnia 2017 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-03-21 08:05:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1172/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-03-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 5 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Zygmuncie Moroń, ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 6 czerwca 2017 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-03-05 08:08:19 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 24.11.2010
Dokument oglądany razy: 18 344
Opublikował: Krzysztof Radowski
Publikacja dnia: 24.11.2010
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry