Strona główna / Struktura organizacyjna / Wydział V Ksiąg Wiecz.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

Wersja archiwalna zmieniona dnia 07.06.2011.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Przewodniczący Wydziału V Ksiąg Wieczystych


SSR Grażyna Latoń-Kłusek

Kierownik Sekretariatu Wydziału


Joanna Sladek
tel. (32) 3408-937, (032) 3408-942 - Kierownik
tel. (32) 3408-934 - wydawanie odpisów
fax. (32) 3408-940
e-mail: kw5@ruda-slaska.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 1200 - 1800
wtorek - piątek 730 - 1330

Właściwość rzeczowa Wydziału

Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste w systemie informatycznym dla nieruchomości położonych na obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2006 r.
(Dz. U. z dnia 27 marca 2006 r.).

Wnioski i pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym.

W Wydziale V Ksiąg Wieczystych można składać wnioski:

 • o wydanie odpisu z księgi wieczystej - wniosek składa się w Ekspozyturze Centralnej Informacji (parter, pokój nr 13),
 • o założenie księgi wieczystej dla działki na podstawie decyzji lub przyłączenie działki do istniejącej księgi wieczystej,
 • o odłączenie działki z księgi wieczystej i założenie nowej lub przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej,
 • o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,
 • o wpis własności w księdze wieczystej na podstawie prawomocnego postanowienia o:
 •     - stwierdzeniu nabycia spadku,
      - działu spadku,
      - podziale majątku,
      - zasiedzeniu,
      - przysądzeniu własności,
      - i innych,
 • o wpis hipoteki,
 • o wykreślenie hipoteki,
 • o wpis zmian dot. wpisanych już hipotek jak np. kwota hipoteki, termin spłaty kredytu, wysokość odsetek , zmiana wierzyciela i inne,
 • o ujawnienie zmian w ewidencji gruntów,
 • o ujawnienie budynku, zmianę nazwy ulicy , nadanie numeru porządkowego budynku,
 • o zmianę nazwiska lub nazwy,
 • o wykreślenie służebności mieszkania,
 • o dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wykreślenie tego wpisu,
 • o sprostowanie wpisu,
 • o wpis wszelkich praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń,
 • o zamknięcie księgi wieczystej.

Wnioski składane w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych (zarówno wnioski o wpis do księgi wieczystej jak i o odpis z księgi wieczystej) muszą być opłacone w momencie składania. Wniosek, który nie został należycie opłacony zostanie zwrócony bez wezwania o uiszczenie opłaty.

Wysokość opłat w postępowaniu wieczystoksięgowym regulują artykuły od nr 42 do nr 48 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398); (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 876).

Ekspozytura Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty od wniosków o wydanie:

 • odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,
 • odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,
 • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.

W kasie można nabyć znaki opłaty sądowej

Biuro podawcze jest czynne w poniedziałki od 730 do 1800 a w pozostałe dni od 730 do 1530

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 07.06.2011
Dokument oglądany razy: 15 335
Opublikował: Krzysztof Radowski
Publikacja dnia: 07.06.2011
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry