Władze sądu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 20.04.2016.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Prezes Sądu Rejonowego

SSR Adam Dusza
Sekretariat Prezesa
Tel. 32 +48 32 43-81-116
Fax. +48 32 43-81-111
e-mail: administracja@ruda-slaska.sr.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

środa: 1000 - 1200 w ramach skarg i wniosków (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Oddziału Administracyjnego)

 

Zakres działania Prezesa Sądu Rejonowego:

  • Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz;
  • Pełni czynności z zakresu administracji sądowej;
  • Pełni inne czynności przewidziane w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w odrębnych przepisach;
  • Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu.

Kompetencje wynikające z art.22 § 1 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 427 z późn. zm.) i Działu II rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 259).

Wiceprezes Sądu Rejonowego

SSR Jolanta Zarzycka
Tel. +48 32 43-81-116
e-mail: administracja@ruda-slaska.sr.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 1000 - 1400

 

Zakres działania Wiceprezesa Sądu Rejonowego:

  • Wypełnia wszystkie zadania powierzone Prezesowi Sądu w przypadku jego nieobecności.

 

Dyrektor Sądu Rejonowego

Barbara Młyńska
Tel. +48 32 43-81-130
e-mail: dyrektor@ruda-slaska.sr.gov.pl

kompetencje wynikające z art.21 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 427 z późn. zm.) i i Działu II rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 259).

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 14 042
Opublikował: Adrian Sklorz
Publikacja dnia: 20.04.2016
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry

WAŻNE!

Informujemy, iż z dniem 30.06.2018 r. zakończona zostaje sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej. Po tym terminie nie ma możliwości ich wykorzystywania ani możliwości zwracania zakupionych uprzednio papierowych znaków.  
Prosimy o korzystanie z systemu E-Płatności, w tym także samodzielnego zakupu e-znaku.
Więcej informacji można zaleźć tutaj.

ZAMKNIJ