Opłaty sądowe

Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

 • Konto do opłat, wpłaty za wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny prosimy dokonywać na podane poniżej konto:
  NBP O/O Katowice 49 1010 1212 3062 0322 3100 0000
 • Wpłaty zaliczek w sprawach sądowych na poczet opinii biegłych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, na świadków itp.
  NBP O/O Katowice 38 1010 1212 3062 0313 9120 0000
 • Wpłaty dotyczące obcych środków pieniężnych przechowywanych przez sądy w szczególności: kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym.)
  BGK O Katowice 55 1130 1017 0021 1000 6490 0004 (PLN)
  BGK O Katowice 28 1130 1017 0021 1000 6490 0005 (USD)
  BGK O Katowice 12 1130 1017 0021 1000 6490 0002 (EUR)

USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH
załącznik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE SPOSOBU UISZCZANIA OPŁAT SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH
załącznik

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA WYDANIE KSEROKOPII DOKUMENTÓW ORAZ UWIERZYTELNIONYCH ODPISÓW Z AKT SPRAWY
załącznik

USTAWA O OPŁATACH W SPRAWACH KARNYCH
załącznik

Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
załącznik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORU OŚWIADCZENIA O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA OSOBY FIZYCZNEJ UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM
załącznik

Informacje o opłatach sądowych w postępowaniach cywilnych znajdą też Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 14 502
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 02.08.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry