Podstawa prawna

Wersja archiwalna zmieniona dnia 26.05.2018.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Status prawny lub forma prawna jednostki

Skarb Państwa - jednostka budżetowa Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej .

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001r.. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 427 z późn. zm.).

 

Organizacja jednostki

Sąd Rejonowy organizacyjnie działa w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001 r.. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 427 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 259). 

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej utworzone zostały następujące Wydziały (działające w oparciu o art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 427 z późn. zm.):

  • I Wydział Cywilny
  • II Wydział Karny
    Sekcja Wykonawcza przy Wydziale II Karnym
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Przedmiot działalności i kompetencje:

Określają przepisy prawa procesowego ujęte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i innych szczegółowych ustawach określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych instancji.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 7 793
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 26.05.2018
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry