Strona główna / Ochrona danych osobowych / Klauzula informacyjna ws. monitoringu

Klauzula informacyjna ws. monitoringu

Klauzula informacyjna ws. monitoringu

 1. Administratorem Danych Osobowych rejestrowanych przez system monitoringu jest Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, ul. Bukowa 5a, 41-700 Ruda Śląska
 2. W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych,
  adres e-mail: iod@ruda-slaska.sr.gov.pl.
 3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz zarządzenie Prezesa Sądu o stosowaniu przepisów o ochronie osób i mienia.
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 26.07.2018
Dokument oglądany razy: 3 180
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 26.07.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry