Lekarze Sądowi

W dniu 1 lutego 2008 weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123 poz.849), zgodnie z którą usprawiedliwienia niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowań cywilnych oraz oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania karnego wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego.

Wykaz lekarzy sądowych uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich usprawiedliwiających niestawiennictwo na wyznaczonych terminach:

  1. zarejestrowanych w Sądzie Okręgowym w Częstochowie
  2. zarejestrowanych w Sądzie Okręgowym w Katowicach
  3. zarejestrowanych w Sądzie Okręgowym w Gliwicach

 

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym ( Dz.U.nr 123, poz. 849).
załącznik

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń.Dz.U.nr 14, poz. 85
załącznik

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń Dz.U.nr 14, poz. 86
załącznik

Zasady i stawki wynagrodzeń.
załącznik

Opinia radcy prawnego Andrzeja Dobrzańskiego z Kancelarii Prawniczej w Zabrzu z dn. 28.07.2008r. dot. kwestii wypłacania wynagrodzenia lekarzowi sądowemu za wydanie zaświadczenia lekarskiego dla uczestnika postępowania wezwanego przez organ inny niż sądy powszechne, sądy szczególne, Sąd Najwyższy i in. (np. Prokuratura, policja, straż graniczna itp.
załącznik

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 12 935
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 25.03.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry