Transition Facility 2006

Projekt „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów”, realizowany w ramach programu Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna.

 

Logo

 

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej Ministerstwo Sprawiedliwości było beneficjentem projektu Transition Facility 2006/018-180.01.08.04 „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych”. Celem ogólnym projektu była poprawa współpracy sądowej w ramach UE poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów. Od stycznia do czerwca 2009 roku w ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono 25 szkoleń dla kierowników sekretariatów z sądów apelacyjnych, rejonowych i okręgowych poświęconych analizie europejskich instrumentów prawnych dot. współpracy sądowej: w sprawach cywilnych i handlowych (moduł I) oraz w sprawach karnych (moduł II).

 

W sumie w obu modułach przeszkolono 675 osób. Wykonawcą projektu była RCS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
Wartość umowy z wykonawcą wyniosła: 96 720,62 euro.

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych
Wybrane akty prawne I
Wybrane akty prawne II
ETS Lugano - Bruksela
Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - formularz a
Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - formularz b
Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - formularz c
Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - formularz d
Komunikat prasowy nr 15.07
Komunikat prasowy nr 52.06
Wersja skonsolidowana 805/2004

Współpraca sądowa w sprawach karnych
Ustawa KPK
Wyciąg z KPK
Zasady wzajemnego uznawania kar pienieżnych
Zaświadczenie

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 31.05.2010
Dokument oglądany razy: 7 737
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 20.04.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry