Strona główna / PROBACJA - czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości

PROBACJA - czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości

Kwartalnik PROBACJA powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008 roku, jest czasopismem naukowym traktującym o zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą probacją. Publikowane w nim aktykuły podlegają recenzji naukowej. Przy redakcji czasopisma działa Rada Programowo - Naukowa, w skład której wchodzą naukowcy zajmujący się tematyką z dziedziny nauk prawnych, nauk społecznych, psychologii, socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej.

W czasopiśmie prezentowane są istotne poglądy przedstawicieli środowisk zajmujących się problematyką probacji oraz zagadnienia prawa, jego wykładni i stosowania oraz tworzenia nowych rozwiązań, a także zagadnienia dotyczące pedagogiki, kryminologii i innych nauk społecznych ukierunkowane na przeciwdziałanie przestępczości dorosłych i nieletnich. Rozważania zawarte w publikacjach dotyczą refleksji nad celami probacji, funkcji ochrony społeczeństwa przed przestępcą i przestępczością.

Wszystkie numery kwartalnika, od początku jego powstania, publikowane są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Probacja pod adresem https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/kwartalnik-probacja.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Piotr Syma
Dokument z dnia: 19.02.2018
Dokument oglądany razy: 5 900
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 20.04.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry