Konta bankowe

Wersja archiwalna zmieniona dnia 17.11.2020.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.
 • Konto do opłat, wpłaty za wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny prosimy dokonywać na podane poniżej konto:
  NBP O/O Katowice 49 1010 1212 3062 0322 3100 0000
 • Wpłaty zaliczek w sprawach sądowych na poczet opinii biegłych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, na świadków itp., opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym:
  NBP O/O Katowice 38 1010 1212 3062 0313 9120 0000
 • Depozyty - Wpłaty dotyczące obcych środków pieniężnych przechowywanych przez sądy w szczególności: kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym.)
  BGK O Katowice 55 1130 1017 0021 1000 6490 0004 (PLN)
  BGK O Katowice 28 1130 1017 0021 1000 6490 0005 (USD)
  BGK O Katowice 12 1130 1017 0021 1000 6490 0002 (EUR)
 • Nawiązki i świadczenia na fundusz pomocy postpenitencjarnej i niesienia pomocy pokrzywdzonym (FPP i PP). Prosimy dokonywać na podane poniżej konto:
  BGK O Katowice 76 1130 1091 0003 9095 2420 0001

 

Wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE SĄ REALIZOWANE w kasie sądu. Wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunek bankowy prowadzony przez BGK.

 

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):

 • Imię i nazwisko
 • Sygnaturę sprawy
 • Numer karty dłużnika
 • Numer księgi wieczystej

Wypełniając przelew "papierowy" prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu (najlepiej drukowanymi literami), gdyż bardzo często zdarzają się omyłki w nazwiskach lub sygnaturach w czasie przepisywania ich w urzędach pocztowych / bankach.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 42 417
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 17.11.2020
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry