Konta bankowe

  • Rachunek bankowy dochodów budżetowych

Numer rachunku, na który należy uiszczać opłaty sądowe, wpłaty za wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny.

NBP Oddział Katowice 49 1010 1212 3062 0322 3100 0000

IBAN: PL49 1010 1212 3062 0322 3100 0000

BIC (SWIFT): NBPLPLPW

 

  • Rachunek bankowy sum na zlecenie

Numer rachunku, na który należy wpłacać zaliczki w sprawach sądowych na poczet opinii biegłych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, świadków oraz opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym.

NBP Oddział Katowice 38 1010 1212 3062 0313 9120 0000

IBAN:  PL38 1010 1212 3062 0313 9120 0000

BIC (SWIFT):  NBPLPLPW

 

  • Rachunek bankowy depozytów

Numer rachunku, na który należy wpłacać sumy depozytowe, kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym.

BGK Oddział Katowice 55 1130 1017 0021 1000 6490 0004 (PLN)

IBAN:  PL55 1130 1017 0021 1000 6490 0004

BIC (SWIFT):  GOSKPLPW

BGK Oddział Katowice 28 1130 1017 0021 1000 6490 0005 (USD)

BGK Oddział Katowice 12 1130 1017 0021 1000 6490 0002 (EUR)

BGK Oddział Katowice 39 1130 1017 0021 1000 6490 0001 (CHF)

BGK Oddział Katowice 82 1130 1017 0021 1000 6490 0003 (GBP)

Wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie są realizowane w kasie sądu.

Wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunek bankowy.

 

  • Rachunek bankowy Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Numer rachunku, na który należy wpłacać nawiązki, świadczenia oraz potrącenia z wynagrodzeń.

BGK Oddział Katowice 76 1130 1091 0003 9095 2420 0001

IBAN:  PL76 1130 1091 0003 9095 2420 0001

BIC (SWIFT):  GOSKPLPW

Wpłaty na FPPoPP nie są realizowane w kasie sądu.

Wpłaty należy realizować wyłącznie poprzez rachunek bankowy.

 

 

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):

  • Imię i nazwisko
  • Sygnaturę sprawy
  • Numer karty dłużnika
  • Numer księgi wieczystej

Wypełniając przelew "papierowy" prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu (najlepiej drukowanymi literami), gdyż bardzo często zdarzają się pomyłki w nazwiskach lub sygnaturach w czasie przepisywania ich w urzędach pocztowych / bankach.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 49 316
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 10.11.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry